REDUCE, REUSE AND RECYCLE

För oss handlar hållbarhet om sunt förnuft. Vi tycker till exempel att det är förnuftigt att återanvända och cirkulera material för att minska åtgång av naturresurser och undvika sopberg. Ett bra exempel är vår Memofix Recycle som är gjort på 100 % återvunnen plast, 100 % återvunnet papper och som är 100 % återvinningsbar.


Verksamhetssystem enligt ISO9001 kvalitet och ISO14001 miljö

Vårt synsätt är att kvalitet och miljö hör tätt samman. Som första företag i Sverige certifierades vi 1996 samtidigt för kvalitet och miljö enligt ISO9001 och ISO14001. Syftet med verksamhetssystemet är att styra och utveckla våra arbetsprocesser med målet att generera nöjda kunder, motiverade medarbetare och en god lönsamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi märker produkter med Svanen och Bra Miljöval men har också tagit fram vår egen miljösymbol som vi sätter på produkter där våra egna miljö- ambitioner gått längre och på produkter i kategorier som annars saknar miljökriterier. Mer om vårt miljöarbete kan du läsa om här.

naturgreen_choiseVIsymbol