TIPS FÖR ATT KOMMA ÖVER DIN RÄDSLA ATT TALA INFÖR FOLK

Oavsett vad vi jobbar med behöver vi ibland hålla presentationer. Det kan till exempel röra sig om att presentera nya produkter eller idéer, lära ut någonting eller visa projektstatus. För många upplevs det här som den värsta biten av ett jobb de annars älskar. Bara tanken på att tala inför folk får händerna att darra, […]

SÅ FÅR DU DIN PRESENTATION ATT GÅ HEM

  Att få information att nå fram till mottagarna är en konst. Oavsett om du ska presentera produkter och idéer för kunder, eller dra någonting inför ledningen eller kollegorna, är hur du gör det avgörande för om resultatet ska bli lyckat. Så här får du din presentation att gå hem.   Förbered dig Ingenting kan […]